Choose another country or region to see content specific to your location.

Lightsource BP heeft de prijsvraag gewonnen voor de realisatie van twee zonneparken in Breskens en Schoondijke in de gemeente Sluis. De prijsvraag werd in april van dit jaar uitgeschreven en leverde voor de beide locaties in het totaal zestien inschrijvingen op. Voor beide locaties kwamen de plannen van Lightsource BP als winnaar uit de bus. Behalve de financiёle onderbouwing van de beide projecten gaven met name de goede landschappelijke inpassing van de beide zonneparken en de mogelijkheden voor lokale participatie de doorslag.

De zonneparken worden aangelegd op gedeeltes van bedrijventerreinen, die niet meer gebruikt worden. Op Deltahoek in Breskens komt een zonnepark van 2 hectare, dat een jaarlijkse opbrengst heeft van ca. 1,8 GWh. Op Technopark in Schoondijke gaat het om een terrein van 2,1 hectare, dat jaarlijks 2,2 GWh aan elektriciteit opwekt. In totaal komt dit overeen met het elektrisch verbruik van zo’n 1400 huishoudens.

Lightsource BP organiseert begin augustus voor omwonenden van de beide, toekomstige zonneparken een informatieavond waar het ontwerp en de inrichting van de parken worden toegelicht. Daarna zal Lightsource BP de benodigde vergunningen bij de gemeente aanvragen en zal eveneens een SDE+ subsidie voor het project worden aangevraagd. Na afronding van de financiering en de vergunningen kan wellicht al in de zomer van volgend jaar met de installatie van de zonnepanelen en de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk begonnen worden. Naar verwachting worden de zonneparken eind 2020 in gebruik genomen, waarna Lightsource BP de beide zonneparken zal onderhouden.

Financiёle participatie

Voor beide zonneparken biedt Lightsource BP mogelijkheden voor financiёle participatie in de vorm van obligaties. Daarnaast zet het bedrijf een duurzaamheidsfonds op, waarmee duurzame initiatieven – met name gericht op energiebesparing – voor de lokale gemeenschap bekostigd kunnen worden. Lokale bedrijven, agrarische ondernemingen en huishoudens kunnen bovendien profiteren van de scherpe prijzen, die Lightsource BP bij aanbieders van zonnepanelen bedongen heeft. Het bedrijf biedt aan de collectieve inkoop van zonnepanelen te verzorgen voor consumenten en bedrijven in de gemeente, die zonnepanelen op hun daken willen installeren.