Als ontwikkelaar van zonne-energieprojecten is het niet zo moeilijk om onze voornaamste bijdrage aan de wereldwijde verduurzaming onder woorden te brengen: wij maken duurzame energie. Hoewel deze missie een belangrijk onderdeel is van wie we zijn er waar we voor staan, gaan onze inspanningen veel verder. Zonne-energie is slechts het begin. Omdat wij echt verschil willen maken, bestrijden wij klimaatverandering op meerdere fronten.

Duurzaamheid dit al vanaf de start van ons bedrijf het belangrijkste streven. In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over wat we precies doen – en waarom dit zo belangrijk is. Bij de ontwikkeling van een zonnepark richten we ons op meer dan alleen de plaatsing van zonnepanelen: het doel is ook altijd om de biodiversiteit te stimuleren en de omgeving en het ecosysteem rondom onze projecten te verbeteren.

Hoe we dit doen, verschilt per project. Geen landschap is hetzelfde en er bestaat daarom geen kant-en-klare formule. Bij ieder zonnepark stemmen wij nauwkeurig af wat de beste benadering is voor het meest milieuvriendelijke resultaat. Zo gaan we verder dan alleen de ontwikkeling van een duurzame energiebron en creëren we een project waar de lokale gemeenschap trots op kan zijn.

Zo is bijvoorbeeld een aantal van onze zonneparken in Groot-Brittannië ingezaaid met specifieke bloemsoorten en staan er bijenkorven. Daardoor dragen we bij aan natuurbehoud en verbetering van de biodiversiteit. In Australië hebben we zonneparken ontworpen die bescherming bieden aan lokale diersoorten zoals koala’s en vliegende honden. Daarnaast ligt onze prioriteit op het herstel van prairielandschappen en de aanleg van koolstofputten.

Behalve de natuur profiteren ook lokale boeren van onze biodiversiteitsinitiatieven. Sommige zonneparken zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat hun vee er kan grazen.

Meer informatie over onze visie en activiteiten met betrekking tot duurzaamheid kunt u hier vinden.

Neem contact op