Choose another country or region to see content specific to your location.

Lightsource BP is in de zomer van 2018 gestart met het ontwikkelen van een zonneweide ten noorden van Terwolde, op de grens van de gemeenten Voorst en Olst-Wijhe.

Na de eerste ambtelijke gesprekken met de gemeente Voorst is gebleken dat het bestaand beleid een eventuele realisatie van de zonneweide niet in de weg staat. Het beleid ‘Beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0’ is op 13 mei 2019 door de gemeenteraad van Voorst vastgesteld. Daarin worden duidelijke processtappen gedefinieerd waaraan de ontwikkeling van een zonneweide moet voldoen.

Conform het gemeentelijk beleid vond op 17 juni 2019 in het Dorpshuis Terwolde aan de Vaassenseweg 3-A te Terwolde een informatiebijeenkomst plaats en is samen met de direct omwonenden een communicatie- en participatieplan opgesteld.

  • 34
    hectare bruto zoekgebied
  • 26MWp
    (Megawatt piek) potentieel opgesteld vermogen
  • 8.632
    huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

Ons Voorstel

Met direct omwonenden en belanghebbenden wordt het plan door het gerenommeerde bureau Sweco nader uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met de onderzoeksresultaten naar de verschillende aspecten zoals archeologie, bodem, ecologie, landschapswaarden en -beleving. Hieronder is het plangebied te zien:

Enquête

Als onderdeel van de planvorming willen wij meer inzicht krijgen in de mening van de inwoners in een ruime straal om het plangebied. Hiervoor is een enquête opgesteld:

Enquête

Meer Weten?

Als u meer wilt weten over ons plan voor zonneweide Terwolde, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.